Zawiercie

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Zawiercie (UM)
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Leśna 2
  • Tel.: +48 32 672-16-61
  • www.e-zawiercie.pl
  • NIP: 649-10-03-978
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Sienkiewicza 34
  • Tel.: +48 32 672-13-05
  • www.zawiercie.powiat.pl
  • E-mail: urzad@zawiercie.powiat.pl
 • Huta CMC Zawiercie SA (CMCZ)
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Piłsudskiego 82
  • Tel.: +48 32 672-16-21
  • www.cmcpoland.com
  • E-mail: info@cmcpoland.com
  • NIP: 649-00-01-173
  • REGON: 272819315
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu (PUP)
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. 11 Listopada 2a
  • Tel.: +48 32 672-11-79
  • www.pup-zawiercie.pl
  • E-mail: kazw@praca.gov.pl
 • Havana Club
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Żabia 19c
  • Tel.: +48 601-930-745
  • www.havana.com.pl
  • E-mail: havanaklub@wp.pl
 • Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. 3-go Maja 1
  • Tel.: +48 32 672-26-88 (informacja)
  • www.pkp.pl
 • Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu (MOK)
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Piastowska 1
  • Tel.: +48 32 672-28-82
  • www.mok.pl
  • E-mail: redakcjagzj@mok.pl
 • Market Budowlany "Format" (F.H.U. FORMAT Sp. z o.o.)
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Żabia 39
  • Tel.: +48 32 670-80-83
 • Hotel Villa Verde Resort & Spa
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Mrzygłodzka 273
  • Tel.: +48 32 670-38-00
  • www.villaverde.pl
  • E-mail: recepcja@villaverde.pl
  • NIP: 557-10-02-884
  • REGON: 150057877
 • Urząd Skarbowy w Zawierciu (US)
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Leśna 8
  • Tel.: +48 32 672-27-05
  • E-mail: us2434@sl.mofnet.gov.pl
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu (PKT)
 • Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu (KPP)
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział w Zawierciu (PZHGP)
  • Kontakt: Krzysztof Noczyński
  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Spokojna 29
  • Tel.: +48 32 674-21-19

O Zawierciu

Miasto powiatowe w województwie śląskim, w Obniżeniu Górnej Warty, w obszarze źródliskowym Warty i Czarnej Przemszy, przy granicy Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, na dziale wodnym między zlewiskami Wisły i Odry. 53 tysiące mieszkańców 2006).

Ośrodek przemysłowy; rozwinięty przemysł metalurgiczny i metalowy (huta CMC Zawiercie SA - wyroby gorącowalcowane, odlewnia żeliwa, fabryki opakowań blaszanych i wyrobów metalowych dla górnictwa), szklarski (huta szkła gospodarczego Zawiercie), maszynowy (fabryka Zafama); ponadto zakłady materiałów budowlanych, przędzalnia bawełny, przetwórstwo rolno-spożywcze, tworzyw sztucznych, węzeł kolejowy na skrzyżowaniu linii Warszawa-Katowice (przez Częstochowę), Centralnej Magistrali Kolejowej, linii do Dąbrowy Górniczej i Tarnowskich Gór (bez ruchu pasażerskiego) i przy drodze Jędrzejów-Siewierz; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania; działa Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej; w węzeł szlaków turystyczny prowadzących na Wyżynę Częstochowską, liczne imprezy sportowe (m.in. największy w Polsce Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów "O puchar Orlich Gniazd", Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego) i kulturalne (koncerty z cyklu Wiesław Ochman i Jego Goście. Przegląd Filmu Polskiego, Jarmark Kromołowski); współpraca partnerska z miastami: Ebensee (Austria). Prato (Włochy), Hockenheim (Niemcy).

Miasto, w którym prawie 80% zajmują tereny rolne i lasy, rozciąga się na pow. 85 km kwadratowych; w śródmieściu zabudowa zwarta, z domami robotniczymi z przełomu XIX i XX w. oraz powojennymi blokami mieszkalnymi; rozległe przedmieścia są zdominowane przez luźną zabudowę robotniczą i chłopską, z dużym udziałem zieleni. W sąsiednich miejscowościach (Krępa, Przyłupsko, Łazy, Kroczyce) ośrodki sportowo-wypoczynkowe; w okolicach liczne malownicze skałki.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

W XII w. wieś należąca do dóbr kromołowskich, własność m.in.: parafii w Kromołowie, Jana z Pilcy. Jana Bonera z Krakowa, Firlejów, od 1669 Warszyckich, w XIX w. wrocławskiej rodziny bankierskiej Pingsheinów; XV-XV1 w. kuźnice (produkcja m.in. na potrzeby armii). Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); w końcu XVIII w. 2 wsie - Zawiercie Większe z tartakiem i Zawiercie Małe z fryszerką, w XIX w. powstała osada - Duże Zawiercie; z czasem wsie połączyły się, tworząc osadę miejską (1887 - ponad 5.2 tysiąca mieszkańców). W XIX w. powstała gmina żydowska (1939 ok. 7 tysięcy Żydów, ok. 21% mieszkańców), w latach 30. XIX w. powstała pierwsza przędzalnia bawełny; od 1847 połączenie kolejowe z Częstochową, w latach 70. uruchomiono zakłady włókiennicze (w okresie międzywojennym przedsiębiorstwo obejmowało wszystkie etapy produkcji tkanin bawełnianych), w latach 90. m.in.: hutę szkła, fabrykę chemiczną, fabrykę maszyn; 1901 założono Hutę Zawiercie (wielki piec, piece martenowskie, walcownie żelaza) i fabrykę pługów; strajki i demonstracje 1905-07, 1932. Prawa miejskie 1915; 1910 Zawiercie liczyło 28,3 tysiące mieszkańców, 1939 - 31,6 tysiąca; w okresie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielone do III Rzeszy, 1941-43 getto (ok. 5 tysiące osób, większość wywieziono do Auschwitz), oddział roboczy jeńców sowieckich obozu w Cieszynie oraz jeńców nie ustalonej narodowości, 1942-45 obóz dla mężczyzn, liczne egzekucje Polaków; ośrodek konspiracji AK; 1945-47 rejon działalności organizacji antykomunistycznych, m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego i WiN. W 1948-75 i od 1999 siedziba powiatu; 1975 do Zawiercie włączono miasto Porębę (od 1982 samodzielne miasto), 1977 - Kromołów, Bzów i Skarżyce.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Zawiercie jest znakomitym miejscem na rozpoczęcie wycieczek po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To właśnie tutaj krzyżują się szlaki Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich. W centrum miasta warto z baczyć neogotycką kolegiatę Św.Św. Piotra i Pawła z przełomu XIX/XX w. Cenne zabytki zachowały się w dawnych wsiach włączonych do Zawiercia. W Kromołowie znajduje się kościół Św. Mikołaja z XVI w., a takie cmentarz żydowski z XVIII w. z prawie tysiącem macew i nagrobków. Skarżyce zdobi kościół świętej Trójcy i Św. Floriana z XVI stulecia. W Bzowie stoi XIX-wieczny dworek. Do ciekawszych miejsc należą także: zespól osiedli robotniczych Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie z XIX w. oraz położony w dzielnicy Borowe Pole skansen maszyn budowlanych. Na północny wschód od Zawiercia leży wieś Morsko z ruinami zamku i ośrodkiem narciarskim oraz ulubiona przez wspinaczy skałka Okiennik Wielki.

Zabytki:

Źródło:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Zawiercie w liczbach

Powierzchnia miasta 85,3 km2 (8 525 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 52 926
Liczba urodzeń w 2006 roku 482
Liczba zgonów w 2006 roku 629
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 399
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 534
Ilość osób, które pracują 13 702
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 4 410
Ilość książek w miejskich bibliotekach 195 393 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 68 (o średniej powierzchni 146,4 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 93
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 4 878
Dochody miasta (gminy) 94 941 208,90 zł
Wydatki miasta (gminy) 90 115 802,64 zł
Średnia pensja w powiecie zawierciańskim 2 282,45 zł (co stanowi 86,6% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie zawierciańskim 16 289
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 9,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl